Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stacje Meteo

dodano: 2020-10-06 14:36

Przygotowujemy jako LGD KOLD projekt współpracy z LGD Region Kozła z Lubuskiego z umieszczeniem stacjo Meteo w szkołach na terenie obszaru LGD. Szczegóły omawiano na spotkaniu 6 października w Kargowej. Planowana realizacja w 2021-2022 r.