Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie z samorządowcami

dodano: 2019-10-29 09:46

Salka w Starostwie Powiatowym w Szamotułach była miejscem kolejnego spotkania LGD KOLD ze starostami, burmistrzami i wójtami obszaru LSR. Zapoznano wszystkich z aktualna realizacją LSR w tym naborami wniosków, z realizacja projektów współpracy oraz przygotowaniami do nowego okresu programowania.