Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie z samorządowcami

dodano: 2017-04-11 07:42

Drugie w tym roku spotkanie szefów samorządów gmin obszaru KOLD miało miejsce 10 kwietnia w sali wiejskiej w Orliczku w gm. Pniewy. Prezes i wiceprezes LGD KOLD przedstawili wyniki naboru wniosków na granty, omówili kolejne nabory wniosków dla przedsiębiorców oraz na infrastrukturę kulturalną i turystyczną, a także na granty z programu Działaj Lokalnie. Zebrani zapoznali się także z międzynarodowym projektem współpracy z LAG Flaeming-Havel.