Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie z burmistrzami i wójtami obszaru KOLD

dodano: 2014-12-15 08:33

Przedstawiciele Zarządu KOLD spotkali się 12 grudnia 2014r w Dusznikach z burmistrzami i wójtami obszaru KOLD po zakończonych wyborach samorządowych. Na spotkaniu po złożeniu gratulacji prezes Adam Woropaj przedstawił dotychczasowe działania i dokonania Stowarzyszenia oraz zasady funkcjonowania. Z kolei dyrektor Ireneusz Witkowski omówił nową perspektywę finansową związaną głównie z Leaderem na lata 2014-2020, przedstawił proponowane zmiany w zapisach statutowych oraz organach statutowych dostosowujące  do nowej perspektywy.  Przedstawiono także wprowadzany projekt grantowy na rok 2015 przez KOLD. W dyskusji podkreślano kontynuację dotychczasowej dobrej współpracy między samorządami w ramach KOLD oraz organizowanie cyklicznych spotkań burmistrzów i wójtów obszaru LSR. Uzgodniono również propozycję Zarządu zwołania Walnego Zebrania na 12 stycznia 2015r na terenie gminy Opalenica.