Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie z LGD7

dodano: 2019-11-20 13:26

Dzisiaj w siedzibie LGD KOLD w Lwówku spotkanie z LGD7. Omawiane były szczegóły przygotowywanego wniosku na międzynarodowy projekt współpracy z LAG Suduva z Litwy.