Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie w Niemczech

dodano: 2018-03-01 07:42

28 lutego w Wiesenburgu spotkali się przedstawiciele LGDK KOLD i LAG Flaeming-Havel. Rozmowy dotyczyły przygotowywanego projektu Erasmus+ sport z udziałem także Czechów i Słowaków. Spotkanie dotyczyło także nowego międzynarodowego projektu współpracy w ramach Leadera. Została przedstawiona koncepcja i uzgodnienia dot. umowy partnerskiej.  Ze strony KOLD udział brali prezes Damian Łęszczak i wiceprezes Ireneusz Witkowski. Teraz partnerzy mają czas na przedyskutowanie propozycji i ustaleń szczegółowych.