Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie szefów powiatów i gmin w LGD KOLD

dodano: 2018-12-06 10:35

 

 

Pierwsze, po wyborach samorządowych, spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów obszaru LGD KOLD miało miejsce 5 grudnia w Opalenicy. Burmistrz Opalenicy zapoznał zebranych z nową siedzibą OSP i jej zapleczem. Potem prezes i wiceprezes LGD KOLD omawiali aktualną sytuację w Stowarzyszeniu, m.in. realizację LSR w latach 2016-2018 w tym nabory wniosków, projekty współpracy, realizację grantów, projekty z Działaj Lokalnie, przygotowania do Walnego Zebrania, wydanie folderu z wydarzeniami kulturalno-turystycznymi. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i rozmów bilateralnych.