Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów KOLD

dodano: 2017-01-24 07:41

W poniedziałkowy poranek 23 stycznia, Gospodarstwo agroturystyczne Rivendell w Terespotockiem w gm. Opalenica było miejscem spotkania starostów, burmistrzów i wójtów obszaru KOLD. Podczas spotkania Zarząd KOLD omówił zasady naboru wniosków do Grantów z uszczegółowieniem składania wniosków przez organizacje pozarządowe. Dyskutowano także o przygotowaniach do obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. na terenie KOLD oraz o festynach gier zapomnianych przygotowywanych w tym roku wraz z ich promocyjną zapowiedzią.