Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie samorządowców KOLD

dodano: 2019-05-22 07:11

Starosta nowotomyski był gospodarzem kolejnego spotkania samorządowców obszaru LGD KOLD. 20 maja w salce starostwa powiatowego w Nowym Tomyślu , starostowie, burmistrzowie i wójtowie obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD zapoznali się z realizowanymi przez KOLD projektami współpracy oraz realizacją grantów w ramach Działaj Lokalnie. Dyskutowano także o przyszłych naborach wniosków Leader.