Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie samorządowców

dodano: 2018-02-09 08:11

Kolejne spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD miało miejsce rano 8 lutego w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Napierały w Lipce Wielkiej gm. Lwówek. Zarząd KOLD przekazał informację o aktualnych działaniach w tym realizacji projektów współpracy, zakończonych naborach wniosków na granty i planowanych naborach tzw. dużych projektów. Rozmawiano także o planach związanych z uczczeniem 100 rocznicy wybuchu Powstania Wlkp.