Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie przed wyjazdem młodzieży do Niemiec

dodano: 2017-04-20 07:43

Grupa młodzieży przygotowująca się do spotkania z młodzieżą niemiecką w ramach projektu współpracy z LAG Flaeming-Havel spotkała się z opiekunami wyjazdu w celach organizacyjnych w środę 19 kwietnia w sali MGOK w Lwówku. Na spotkanie w dniach 19-21 maja udaje się 11 osobowa grupa z różnych szkół obszaru KOLD,  aby odbyć warsztaty filmowe i fotograficzne w okolicach Bad Belzig.
Konto w BS Lwówek 83 90580000 0020 0200 1155 0001  - wplata na rzecz Stowarzyszenia - F.
Noclegi w:  Bungalows im Ferienpark Hohenspringe. 
http://www.ffp-hohenspringe.de/