Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie przed Brukselą

dodano: 2018-03-15 07:59

4 LGD-y z zachodniej Wielkopolski - KOLD, Puszcza Notecka, Kraina trzech rzek i Dolina Wełny spotkały się 14 marca w Międzychodzie w celu omówienia szczegółów przygotowań do prezentowania LGD-ów i konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wyjazd w Niedzielę Palmową. Ze strony KOLD udział brali Damian Łęszczak, Ireneusz Witkowski i Andrzej Skrzypek