Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie Zarządu LGD

dodano: 2018-01-12 07:31

U progu 2018r w czwartek 11 stycznia, Zarząd LGD KOLD spotkał się, aby podjąć kolejne decyzje. Zapoznał się z planowanym konkursem kulinarnym w ramach projektu współpracy z sąsiednimi LGD-ami na 17 lutego.

Zarząd zdecydował, aby rozpocząć procedurę naboru wniosków dla przedsiębiorców oraz z zakresu infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej planując przyjmowanie wniosków w kwietniu/maju 2018r.  Planowane Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017 wraz z wręczeniem kolejnych KOLD-ków odbyć w dniu 13 kwietnia 2018r.

Zarząd zaakceptował wstępny program zlotu motocyklowego w maju i zlotu trabantów w lipcu oraz dyskutował nad programem spotkania młodzieżowego w ramach projektu polsko-niemieckiego dot. wideofilmowania w dniach 8-10 czerwca na terenie KOLD.