Spotkanie Zarządu LGD

dodano: 2018-01-12 07:31

U progu 2018r w czwartek 11 stycznia, Zarząd LGD KOLD spotkał się, aby podjąć kolejne decyzje. Zapoznał się z planowanym konkursem kulinarnym w ramach projektu współpracy z sąsiednimi LGD-ami na 17 lutego.

Zarząd zdecydował, aby rozpocząć procedurę naboru wniosków dla przedsiębiorców oraz z zakresu infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej planując przyjmowanie wniosków w kwietniu/maju 2018r.  Planowane Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017 wraz z wręczeniem kolejnych KOLD-ków odbyć w dniu 13 kwietnia 2018r.

Zarząd zaakceptował wstępny program zlotu motocyklowego w maju i zlotu trabantów w lipcu oraz dyskutował nad programem spotkania młodzieżowego w ramach projektu polsko-niemieckiego dot. wideofilmowania w dniach 8-10 czerwca na terenie KOLD.