Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie Wielkopolskich LGD

dodano: 2019-09-06 10:38

 

5 września w Nowym Tomyslu, Wielkopolska Sieć LGD zorganizowała spotkanie robocze z wymianą doświadczeń, szczególnie w realizacji grantów, projektów współpracy o bieżącej działalności. Gości powitał burmistrz N Tomyśl Włodzimierz Hibner, a następnie omawiano tematykę spotkania. Kolejne spotkanie to wyjazd studyjny w ramach projektu KSOW jeszcze we wrześniu.