Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie LGD-ów Wielkopolski

dodano: 2019-01-28 07:05

W Młodzikowie k. Środy przez dwa dni dyskutowali przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski o aktualnych problemach oraz przyszłym okresie programowania 2021-2030. Ze strony LGD KOLD brali udział Ireneusz Witkowski i Piotr Kłos.