Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie LGD KOLD z samorządowcami

dodano: 2017-11-22 22:37

Tradycyjne cykliczne spotkanie ze starostami, burmistrzami i wójtami obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD tym razem miało miejsce 22 listopada w siedzibie Ośrodka OHP w Chraplewie ( gm. Kuślin). Prezes Damian Łeszczak i wiceprezes Ireneusz Witkowski omawiali realizację projektów grantowych na terenie obszaru oraz przedstawiona została  koncepcja włączenia się LGD KOLD w obchody 100 - rocznicy wybuchu Powstania Wlkp. w roku 2018.