Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spektakl kukiełkowy w Nojewie

dodano: 2017-09-30 16:58

W czwartkowe przedpołudnie 28 września 2017r. grupa teatralna prowadzona pod okiem instruktora p. Krystyny Drozdowskiej-Szychowiak  wyjechała z przedstawieniem kukiełkowym pt. „Pniewy w legendach” do Szkoły Podstawowej w Nojewie. Dzieci z zaciekawieniem słuchały i oglądały akcje w oknie teatralnym. W podziękowaniu młodzież szkolna zatańczyła dla Seniorów - aktorów