Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Seminarium klastrowe

dodano: 2011-11-18 10:21

Fundacja Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizując nowe przedsięwzięcie na szczeblu krajowym, powołała 5 klastrów tematycznych, które mają za zadanie wymianę doświadczeń i współpracę między Lokalnymi Grupami Działania z programu Leader. Jednymi z zadań klastrów to :

- Stymulowanie wymiany informacji, doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy LGD prowadzącymi podobne tematy.

- Propagowanie działań innowacyjnych LGD w zakresie wymienionych tematów, które będą pokazywały podejście Leader do rozwoju obszarów wiejskich.

- Prezentowanie ciekawych projektów realizowanych przez inne organizacje.

Jednym z klastrów jest klaster turystyki kwalifikowanej, którego pierwsze spotkanie odbyło się 14 listopada 2011 r w Zielonej Górze, a gospodarzem była LGD Bory Dolnośląskie. W spotkaniu wzięły udział LGD-y z woj. Pomorskiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Z ramienia KOLD udział wziął członek Zarządu Ireneusz Witkowski, który zaprezentował projekty związane ze szlakami turystycznymi na terenie KOLD. Omawiano także prawne aspekty funkcjonowania klastrów oraz sposoby współpracy. Na zakończenie uzgodniono, iż spotkania klastru odbywać będą się przemiennie w LGD-ach uczestniczących w klastrze, zapoznając się fizycznie z realizowanymi projektami turystycznymi.