Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Seminarium ewaluacyjne

dodano: 2014-12-08 10:42

W dniach 5 i 6 grudnia w Toruniu z udziałem członków LGD KOLD  odbyło się  seminarium ewaluacje programu Leader w ramach PROW 2007-2013.

W trakcie seminarium  role i pracę Zarządu omawiał dyrektor Ireneusz Witkowski a ocenę i wybór wniosków rozpatrywanych w tym okresie przez Radę przedstawił jej przewodniczący Damian Łęszczak. Pracownicy Biura – Paulina Młyńczak, Joanna Kozber  - Woźniczka i Piotr Kłos – przedstawili realizacje projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, realizację projektów współpracy oraz aktywizowanie społeczności lokalnej. W trakcie dyskusji przedstawiono propozycje dotyczące kierunków działań KOLD w ramach kolejnej edycji programu LEADER.

Uczestnicy seminarium mieli również możliwość  zapoznania się z infrastrukturą Torunia w oparciu o środki  unijne :  Średniowieczne Stare Miasto, Fort IV twierdzy Toruń, Planetarium oraz Browar Staromiejski .