Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sąsiednia współpraca

dodano: 2018-05-11 08:32

10 maja w biurze LGD w Buku spotkali się dyrektorzy biur LGD Źródło, LGD Ziemia Grodziska i LGD KOLD omawiając najbliższe spotkania projektowe wraz z przygotowywanym rozliczeniem projektu. W ciągu miesiąca kolejne spotkania mieszkańców tych współpracujących LGD-ów w Dopiewie - turniej gier wielkopolskich, Michorzewku- rajd rowerowy i Konarzewie -podsumowanie projektu.