Sąsiednia współpraca

dodano: 2018-05-11 08:32

10 maja w biurze LGD w Buku spotkali się dyrektorzy biur LGD Źródło, LGD Ziemia Grodziska i LGD KOLD omawiając najbliższe spotkania projektowe wraz z przygotowywanym rozliczeniem projektu. W ciągu miesiąca kolejne spotkania mieszkańców tych współpracujących LGD-ów w Dopiewie - turniej gier wielkopolskich, Michorzewku- rajd rowerowy i Konarzewie -podsumowanie projektu.