Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozpoczęty nowy projekt współpracy

dodano: 2019-06-25 10:11

Spotkaniem na terenie niemieckiej Lokalnej Grupy Działania Flaeming-Havel w dniach 21-24 czerwca, Lokalna Grupa Działania KOLD rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu z programu Leader wspólnie z niemiecką i słowacką LGD. Projekt pt. „Kulturalnie i sportowo-turystycznie o regionach” obejmuje trzy spotkania tematyczne : turystyczny w Niemczech , kulturalny w Polsce i kulinarny w Słowacji oraz wykonanie trwałego zagospodarowania terenu rekreacyjnego u każdego partnera. Podczas pierwszego spotkania w Niemczech odwiedzani obiekty turystyczno- rekreacyjne zagospodarowane z programu leader oraz wszyscy brali aktywny udział  m.in. w bowlingu,  w spływie kajakowym, marszu Nordic Walking. Kolejne spotkanie na festiwalu kolęd w styczniu w Polsce.