Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozpoczęliśmy projekt

dodano: 2019-06-17 08:34

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko rozpoczęło realizację projektu „Aktywnie z historią” w ramach programu Działaj Lokalnie. Na starcie w miasteczku ruchu drogowego w Chmielinku zebrało się 30 osób  w różnym wieku. Każdy na starcie po przejechaniu kontrolnej jazdy w miasteczku, przeszedł kontrolę wyposażenia i sprawności roweru. Trasa rajdu prowadziła przez Posadowo nad jezioro do Konina ( przystanek miał miejsce przy tablicy upamiętniającej Powstańców Wlkp). Na miejscu wszyscy  wzięli udział w quizie związanym z Powstaniem Wlkp. ( najlepsi otrzymali nagrody), następnie przy ognisku pieczono kiełbaski. Najmłodsi skorzystali także z pląsów  w jeziorze. Zbliżająca się burza skróciła trochę pobyt, a ciekawy wyjazd został urozmaicony letnim deszczykiem. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów, umawiając się na kolejne spotkanie