Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rowerowe ABC dla małych i dużych

dodano: 2019-10-21 08:14

Stowarzyszenie Kulturalno –Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie podsumowało projekt „Rowerowe ABC dla małych i dużych” ze środków programu „Działaj  Lokalnie XI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  oraz Ośrodek Działaj Lokalnie KOLD w Lwówku.      Organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników dotychczasowych działań w ramach projektu oraz wszystkich chętnych do wspólnej zabawy w sobotę 5 października 2019 r. W trakcie podsumowania zaprezentowano  prace konkursowe nadesłane na konkurs plastyczny i literacki. Oprócz tego uczestnicy podsumowania  wzięli udział w turnieju wiedzy o ruchu drogowym odpowiadając na 20 pytań, które zawierał test. Następnie wręczono nagrody za zdobyte miejsca w konkursach i turnieju wiedzy. Po rozwiązaniu testu uczestnicy mieli możliwość usmażenia kiełbasek na ognisku.Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał odblaskowy worek.