Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rowerowe ABC

dodano: 2019-07-19 07:19

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Urbanowie zaprasza na kolejne działania w ramach Rowerowego ABC. 

29 sierpnia odbędzie sie szkolenie - pobierz plakat - a do 20 września trwa konkurs - pobierz plakat.

Zapraszamy do udziału w Rowerowym ABC.