Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rowerowe ABC

dodano: 2019-07-04 14:00

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie zorganizowało warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach realizowanego projektu pt.”Rowerowe ABC dla małych i dużych”. Dodajmy, że projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL KOLD w Lwówku. 
W warsztatach uczestniczyło 50 osób. Zajęcia poprowadził starszy aspirant Krzysztof Hildebrand dowódca II zmiany Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu wraz aspirantem Marcinem Mokrzyckim, druhem Pawłem Fórmaniakiem i druhną Zofią Mokrzycką z Ochotniczej Straży Pożarnej  w Urbanowie. Warsztaty rozpoczęły się krótkim wykładem, który miał  uświadomić  młodzieży i dorosłym, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja   w ratowaniu życia drugiego człowieka.  Celem warsztatów było oswojenie z ideą pomagania oraz nabycie przez uczestników  praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Dzieci i dorośli mieli możliwość nie tylko porozmawiania z ratownikiem, ale także wykonywania ćwiczeń z użyciem fantomów,  przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udrażniania dróg oddechowych, wykorzystywania prostych materiałów opatrunkowych w sytuacjach koniecznych.
Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja mająca na celu uświadomienie uczestnikom warsztatów tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka. Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów otrzymał dyplom i maseczkę do resuscytacji.