Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rowerem historycznie

dodano: 2019-08-19 07:26

Trzeci rajd rowerowy „Aktywnie z historią”  na trasie Chmielinko- Wąsowo zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju wsi Chmielinko.  Start na miasteczku ruchu drogowego w Chmielinku i jazda do Wąsowa, najpierw teren Pałacu z poznaniem miejsc historii, szczególnie związanych z Emilią Sczaniecką ( trafiamy na ślub w kaplicy dawnego pałacu Sczanieckich). Potem zatrzymujemy si ę w Folwarku Wąsowo, gdzie wszyscy poznają teren z historią dawnego Folwarku za pomocą specjalnego questu ( tutaj również trafiamy na wesele).  Po rozwiązaniu i znalezieniu „skarbu” , pyszny deser lodowy w Kawiarni-Źrebięciarni.  Wszyscy wrócili zadowoleni i wyposażeni w nową wiedzę poznając nieznane najbliższe okolice. Projekt realizowany w ramach Działaj Lokalnie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Lokalnej Grupy Działania KOLD.