Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rodzinne spotkanie

dodano: 2018-08-03 11:49

We wtorek 31 lipca 2018r. rodziny spotkały  się na kolejnych  warsztatach tym razem   pn. „Przy rodzinnym stole” w ramach realizacji projektu „Rodzina razem – nie tylko w sieci”. Warsztaty pod kierunkiem p. Danuty Zwolińskiej odbyły się w dwóch częściach: pierwsza  w formie wykładu pt. „Racjonalne żywienie” skierowana była dla rodziców i dzieci szkolnych, natomiast dzieci młodsze z wolontariuszami uczestniczyły w zabawach ruchowych. W drugiej części -  praktycznej - wspólnie przygotowano stół, poczęstunek oraz wymieniano się swoimi doświadczeniami.   Projekt dofinansowany jest ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz  Lokalnej Grupy Działania  KOLD we Lwówku, którego beneficjentem jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa".