Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z wikliną w tle

dodano: 2020-06-29 11:08

Z wikliną w tle

W sobotnie popołudnie 27 czerwca Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko wyjechało rowerami do Chraplewa, gdzie w Ośrodku OHP uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z procesem wyplatania artykułów z wikliny oraz wzięli udział w warsztatach, zakończonych konkursem wyplatania wianków. W trakcie warsztatów przy kawie o swoich sportowych sukcesach opowiadał olimpijczyk ciężarowiec Paweł Najdek. Rajd był pierwszym z cyklu zajęc realizowanych w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. W kolejnym zadaniu uczestnicy poznają uprawy roślin zielonych przydomowych w Leśnym Ośrdoku Edukacji Przyrodniczej oraz dokonali już nasadzeń żywotników w miasteczku ruchu drogowego. Zakończeniem projektu będzie wyjazd grupy mieszkanców do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, gdzie można poznać dawne tradycje i zwyczaje regionalne wsi wielkopolskiej. Projekt ma za zadanie zintensyfikować działania społeczne w dziedzinie ekologii w okresie pandemii i po jej ustaniu.