Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rajd rowerowy

dodano: 2019-07-01 11:45

W dniu 29 czerwca 2019r Lokalna Grupa Działania KOLD brała udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez Wielkopolską  Lokalną Grupę Działania Krainę Lasów i Jezior. W rajdzie brało udział po 20 osób z każdej Lokalnej Grupy Działania, było to pierwsze spotkanie realizowane w ramach projektu współpracy z pod tytułem „Triathlon Turystyczny” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR. W projekcie biorą udział trzy Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Lokalna Grupa Działania KOLD. Wszystkie grupy pokonały trasę 25,5 km w różnych uwarunkowaniach. Na trasie rajdu organizator przygotował konkursy dla uczestników o tematyce związane z wiedzą o Przemęckim Parku Krajobrazowym, 100-leciu odzyskania niepodległości, powstaniu wielkopolskim, konkursy sprawnościowe. Wszyscy uczestnicy zadowoleni wrócili do domów.