Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rada Ośrodka Działaj Lokalnie w Lwówku

dodano: 2018-04-27 08:58

Przed dokonaniem oceny wniosków składanych w ramach Działaj Lokalnie, 26 kwietnia w biurze KOLD spotkała się szkoleniowo Rada oceniająca, aby dokładnie poznać regulamin i kryteria oceny wniosków. Konkurs trwa do 7 maja, potem zostanie dokonana ocena wniosków z dotacji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.