Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyjęto wnioski

dodano: 2017-02-21 14:41

Zakończył się nabór wniosków z Grantów dla organizacji pozarządowych.
                                  W pierwszym naborze dotyczącym wyposażenia orkiestr i zespołów na limit 60 000,00 złotych złożono 5 wniosków na kwotę 53 135,00 zł.
                                 W drugim naborze dotyczącym warsztatów i szkoleń na limit 165 000,00 złotych złożono 12 wniosków na kwotę 149 222,00 złotych.
                                 W trzecim naborze dotyczącym infrastruktury rekreacyjnej na limit 135 000,00 złotych złożono 8 wniosków na kwotę 169 510,00 złotych.
                                 W czwartym naborze dotyczącym promocji produktów lokalnych na limit 208 000,00 złotych złożono 6 wniosków na kwotę 111 210, 00 złotych.
                                 W piątym naborze dotyczącym wydawnictw promocyjnych na limit  32 000,00 złotych złożono dwa wnioski na kwotę 31 666,00 złotych.