Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przygotowujemy kolejny projekt

dodano: 2018-09-28 14:42

Podczas pobytu na konkursie kulinarnym w Niemczech, konkretyzowano rozmowy o kolejnym projekcie współpracy na lata 2019-2020, w którym wezmą udział LGD KOLD, LAG Flaeming-Havel z Niemiec i LAG SPIS ze Słowacji.