Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promujemy ruch na świeżym powietrzu

dodano: 2017-05-18 09:39

W 2017 roku Lokalna Grupa Działania KOLD włączyła się w promowanie ruchu na świeżym powietrzu. Będziemy na biegach w każdej gminie , wraz z nami uczestniczą również strażacy z namiotem przeznaczonym dla służby ratunkowej. Byliśmy na Biegu Malinowskiego w Chmielinku.