Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promocja produktów lokalnych – Wilno

dodano: 2017-03-08 12:13

Jarmark Kaziuki  w Wilnie był głównym punktem wyjazdu studyjnego z promocją produktów lokalnych LGD KOLD  w dniach 3-6 marca .  Tysiące stoisk na których prezentowana najróżniejsze i wymyślne produkty ciągnęły się kilometrami wzdłuż głównych ulic Wilna.  Grupa miała możliwość zwiedzenia także starówki wileńskiej, cmentarza na Rosie, wzgórza Trzech Krzyży oraz zamku w Trokach. Nowe doświadczenia zapewne przyczynia się do rozwoju obszaru KOLD.