Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt info kioski

dodano: 2020-10-08 14:38

Dzisiaj w Kazimierzu Biskupim uzgodniony został nowy projekt współpracy LGD KOLD z LGD między ludźmi i Jeziorami. Do 2022r zostaną postawione info kioski turystyczne w każdej gminie na terenach obu LGD. Uzupełnieniem będą rajdy rowerowe po obszarach LGD, wydane filmy promocyjne...