Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt bajkowy

dodano: 2012-07-19 15:41

 

                 W ramach projektu współpracy zagranicznego z partnerami z Litwy, Estonii i Słowacji, przedstawiciele LGD KOLD z inspektorem biura Piotrem Kłosem, udali się w dniach 13-15 lipca do LAG Spis na Słowacji, by rozpocząć realizację ustawiania na szlaku turystycznym elementów bajkowych. Podczas pobytu w Keżmarok, uczestniczono w promocji produktów lokalnych podczas festynu regionalnego, dyskutowano o dalszych wizytach w krajach partnerów. KOLD-owcy ustawili na szlaku ławkę, która imitowała element bajkowy związany z legendą o Popielu. Co ciekawe, znalazł się zaraz kot, który … wygonił myszy i ławka stała się bezpieczna, dostępna dla turystów. W tym projekcie wszyscy partnerzy ustawiają elementy bajek lub legend swoich regionów we wszystkich krajach współpracujących. Do szlaku zostanie wydana mapa oraz postawione zostaną tablice znamionowe na trasach. Kolejne wyprawy z ustawianiem elementów bajkowych n  trasach szlaków planowane są w połowie sierpnia na Litwę i  do Estonii, by zakończyć na początku października w Polsce.