Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezentacje ze szkoleń

dodano: 2016-06-09 12:37

Zapraszamy do zapoznania się prezentacjami dotyczącymi Lokalnej Strategii Rozwoju, naborów wniosków oraz procedur.

Szkolenie sektora publicznego

Spotkanie Rad Gmin obszaru KOLD.

 

Prezentacje ze szkolenia z dnia 16.06.2016. w Kuślinie

Prezentacja cz. 1

Prezentacja cz. 2

 

Prezentacje ze szkolenia 08.09.2016 w Lwówku

Prezentacja cz. 1

Prezentacja cz. 2

 

Prezentacja ze szkolenia 28.11.2016 w Wytomyślu

Prezentacja

 

Prezentacja ze szkolenia 02.08.2017 w Lwówku - Rozliczenie grantów 

Prezentacja 

 

Prezentacja ze szkolenia 01.03.2018 w Lwówku - zasady przyznania pomocy - przedsiębiorcy 

Prezentacja