Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezentacja w Brukseli

dodano: 2018-02-23 08:43

Podczas spotkania 20 lutego w Międzychodzie w LGD Puszcza Notecka omówiona została koncepcja uczestnictwa w wyjeździe organizowanym przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski do Brukseli w marcu br. pn. „Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”. Prezentacje Wielkopolski zachodniej wspólnie przedstawią:

– LGD Puszcza Notecka
– LGD KOLD
– LGD Kraina Trzech Rzek
– LGD Dolina Wełny