Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prezentacja KOLD na szkoleniu WODR

dodano: 2012-12-17 14:04

10 grudnia 2012r  w Sielinku, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadzał szkolenie, w trakcie którego prezentowała się Lokalna Grupa Działania KOLD. Działalność Stowarzyszenia przedstawił prezes Adam Woropaj, poparta została wystawą prac rękodzieła realizowanych w ramach małych projektów przez Marię Woźną, Bernadetę Loba, Stefanię Liczbańską ze Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą oraz pokazem warsztatów z decoupage Anny Labok. KOLD przekazał także życzenia świąteczne wręczając uczestnikom świąteczne bombki.