Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Premiera Kabaretu „SIEMA”

dodano: 2017-10-26 22:15

W czwartek 19 października 2017r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach przed licznie zgromadzoną publicznością odbyła się premiera Kabaretu „SIEMA”. Seniorzy w humorystyczny sposób zaprezentowali przed publicznością scenki rodzajowe z życia Seniora. Przedstawienie  przygotowywano od sierpnia  na warsztatach kabaretowych dla Seniorów prowadzonych pod kierunkiem instruktora p. Krystyny Drozdowskiej-Szychowiak w Dziennym Domu Seniora.