Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Premiera „Biesiadnych plot” w Koninie

dodano: 2019-09-18 14:11

W deszczowy i zimny wtorek 17 września 2019r. uczestnicy projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie” wystąpili z biesiadnymi plotami w sołectwie Konin gm. Pniewy. Spotkanie - w którym  uczestniczyli Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny oraz prezes Lokalnej Grupy Działania KOLD Damian Łęszczak - rozpoczęła prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” Krystyna Drozdowska-Szychowiak. Widowisko teatralno-muzyczne przygotowane zostało podczas warsztatów prowadzonych przez instruktora Paulinę Królak. W repertuarze znalazły się piosenki dobrze znane, toteż widownia aktywnie uczestniczyła w biesiadzie. Założeniem projektu jest zaangażowanie uczestników spotkań do wspólnego śpiewu, a nie tylko słuchania.