Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poznajemy i promujemy dawne zwyczaje

dodano: 2020-09-01 14:03

Poznajemy i promujemy dawne zwyczaje" Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą wzięło udział w imprezie pod tytułem, „Sześć wieków Rynku" w Lwówku. Festyn z okazji zakończenia rewitalizacji Lwóweckiego Rynku oraz Dożynki Gminne. Członkowie Stowarzyszenia przedstawili swoje prace z warsztatów florystycznych i zaprawiania przetworów. Każdy z uczestników zaprezentował wykonany samodzielne dżemik (ze względu na sezon przeważał dżem malinowy i borówka), kompoty i przeróżne sałatki warzywne. Nie zabrakło również soków i nalewki. Ogromny piękny kosz z kwiatami i trawami z okolicznych pól i ogródków dodawał uroku naszemu stoisku promującemu dawne zwyczaje regionalne. Warsztaty organizowane były w ramach programu LEADER. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Lokalną Grupę Działania KOLD.