Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powitanie Lata z KOLD-em

dodano: 2011-07-07 11:11

Powitanie Lata z KOLD-em

Reprezentacje Gmin Krobia, Mieścisko, Oborniki Wlkp., Więcbork, Trzemeszno i Kuślin wzięły udział w organizowanym przez Urząd Gminy w Kuślinie, Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie oraz Sołtysa i Radę Sołecką Śliwna " Powitanie Lata IV Turnieju Integracyjno-Kulturalnym - Wymysłowa trzech województw na start. Impreza odbyła się na boisku w Śliwnie. W ramach festynu Powitanie Lata zaplanowano spotkanie, konkurencje sportowo-rekreacyjne i wspólną zabawę przedstawicieli miejscowości o nazwie Wymysłowo położonych na terenie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Gminy reprezentowały pięcioosobowe drużyny. W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajęła reprezentacja gminy Więcbork, która odebrała Przechodni Puchar Turnieju, II miejsce Oborniki, III miejsce Kuślin, IV miejsce Trzemeszno, V miejsce Mieścisko, VI miejsce Krobia. Kolejny V Turniej w przyszły roku kalendarzowym jest planowany w gminie Oborniki. Nagrody wręczali wiceprezes KOLD Jerzy Dziamski i dyrektor KOLD Ireneusz Witkowski. Po zakończeniu turnieju odbył się koncert Lwóweckiej Orkiestry Dętej, występ kabaretu Błąd Sceniczny, występ młodzieżowej grupy teatralnej Dambejk, pokaz tańca współczesnego "afro-dance", występ zespołu śpiewaczego Zjednoczone Siły Muzycznych Poszukiwań, Playback Show w wykonaniu artystów z Trzcianki, mini koncert lokalnej piosenkarki Alicji Fludry, pod wieczór odbyła się zabawa taneczna oraz pokaz tancerzy ognia. Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 w programie Leader.