Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu

dodano: 2020-06-23 12:45

Zarząd LGD KOLD spotkał się w biurze stowarzyszenia i zapoznał się ze zmianami w harmonogramie projektu polsko-litewskiego akceptując je. Zarząd zapoznał się z realizacja projektów w ramach Działaj Lokalnie. Zarząd przyjął termin wyjazdu studyjnego dla członków KOLD na Kaszuby w ramach projektu KSOW. Dokonano zmian organizacyjnych w biurze w związku z przejściem na emeryturę jednego pracownika oraz powrotem z urlopu wychowawczego 1 pracownika. Zarząd przyjął w poczet członków 2 osoby z gminy Lwówek. Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze KOLD zgodnie z planowanym wcześniej terminem tj 3 września 2020r w Ośrodku Jansowo w gm. Kuślin.