Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Zarządu

dodano: 2013-08-01 13:26

Zarząd KOLD odbył kolejne posiedzenie w dniu 31 lipca 2013r w gospodarstwie agroturystycznym Rivendell w Terespotockiem w gm. Opalenica. Właściciel gospodarstwa p. Krzysztof Labok przedstawił funkcjonowanie agroturystyki oraz zapoznał Zarząd z realizacją projektu w ramach KOLD oraz trudnościami proceduralnymi, jakie napotkał przed podpisaniem umowy z UM.   Zarząd pozytywnie ocenił realizację międzynarodowych projektów współpracy zarówno czterostronnego jak i polsko-niemieckiego w części realizacji Wianków w Polsce oraz promocji twórczości na Słowacji. Zarząd przyjął też informację o zrealizowaniu pleneru malarskiego podkreślając pracowitość i sumienność artystów. Po dokonaniu analityki realizacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłoszenie następnego naboru będzie tematyczne, zgodne z przyjętą decyzją w czerwcu. Podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania z ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi dot. Przygotowania wniosków z małych projektów.  Zarząd postanowił odwołać planowany na września Festiwal Twórczości z uwagi na małą liczbę zgłoszonych wystawców.