Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Porażyn

dodano: 2011-11-04 11:10

Pierwsze wzmianki o Porażynie pochodzą z 1411 roku. Z tego okresu pochodzi nazwa POSZARZINO. Ostatecznie nazwa ukształtowała się w 1821 roku. Wieś powstała prawdopodobnie na miejscu wypalonego przedtem lasu - stąd „ po żarach".

Wieś ta przez wieki była częścią składową dóbr opalenickich. Po I wojnie świtowej majątek zajmujący powierzchnię 1775 ha nabyty został przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Wjeżdżając do wioski po prawej stronie mijając zabudowania folwarczne z 1887 roku napotykamy na pozostałości parku zajmującego 1,85 ha z końca XIX w., ze stawem i dębami. Na miejscu dworu stoi obecnie niezabytkowy dom.

Szkoła Podstawowa w Porażynie.