Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie projektu pt. „Tej, poruty nie rób – godej po poznańsku”

dodano: 2017-10-16 22:11

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie podsumowało projekt pt. „Tej, poruty nie rób – godej po poznańsku” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL KOLD w Lwówku.

Podczas podsumowania projektu na scenie zaprezentował się zespół „Wiaruchna”  z Urbanowa, który od lat propaguje, między innymi, poznańską gwarę i jest laureatem licznych nagród i wyróżnień w tej dziedzinie. Zespół „Wiaruchna” zaprezentował skecze  w gwarze poznańskiej, sprawdził również w niekonwencjonalny sposób, wiedzę uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy podsumowania projektu doskonale bawili się podczas występu zespołu. W tym dniu podsumowano również konkurs literacki w gwarze poznańskiej, który ogłoszony został przez  organizatorów w ramach realizacji projektu. Podsumowanie było okazją do zaprezentowania na scenie tekstów konkursowych przez autorów i nagrodzenia uczestników konkursu.

Oprócz tego Małgorzata Dudek zaprezentowała „Podręczny słownik gwary poznańskiej” – efekt pracy uczestników projektu. Zaprezentowany słownik trafił już do Biblioteki Miejskiej w Opalenicy oraz szkolnych bibliotek.