Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie projektu

dodano: 2019-09-23 08:20

Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe  Rodzice - Dzieciom w Urbanowie zaprasza na turniej oraz podsumowanie projektu " Rowerowe ABC dla małych i dużych - pobierz plakat.