Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie Projektów – Działaj Lokalnie

dodano: 2019-02-04 07:07

 
 
 
 
 
Ośrodek Działaj Lokalnie – Lokalnej Grupy Działania KOLD w ramach programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności podsumował w piątek 1 lutego na Gali w Sali wiejskiej w Chmielinku, projekty – realizacja  9  projektów  z terenu 5 gmin obszaru KOLD. Każda organizacja, która uzyskała  dofinansowanie w kwocie do 6 tys zł na swój projekt, realizowała go przez 3 miesiące. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 42 tys zł.
 Zrealizowane projekty : 
- grupa nieformalna poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie zrealizowała projekt dla niepełnosprawnych, 
- grupa nieformalna poprzez Nowotomyski Ośrodek Kultury zrealizowała projekt związany z podróżą przez święta nietypowe i różne oblicza polskiej kultury i tradycji
-  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko realizowało projekt związany z rekreacją dla każdego wieku
- Stowarzyszenie Nasz Dom - Lipka Wielka – projekt z utworzeniem herbu wsi i odtworzeniem bitwy pod Grunwaldem
- Stowarzyszenie Projekt Pniewy przeszkoliło grupy dzieci i młodzieży w nauce pływania
- Stowarzyszenie na rzez rozwoju sołectwa Nojewo Nojewiak zorganizowało wakacje dla dzieci z ekologii
- Pniewskie Stowarzyszenie "Perspektywa" swoim projektem chciało wyprowadzić młodzież na powietrze od komputerów
- Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Rodzice - Dzieciom" w Urbanowie realizowało projekt historyczny związany z Powstaniem Wielkopolskim
- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" organizowało międzypokoleniowe zajęcia relaksacyjno-ruchowe.
Na podsumowaniu – Gali Działaj Lokalnie, którą prowadził wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Chmielinku  przedstawiła spektakl „ Opowieść wigilijna”.  
Koordynator projektu Paulina Młyńczak wręczyła podziękowania za zrealizowane projekty w obecności burmistrza MiG Lwówek Piotra Długosza, wójtów gmin Miedzichowo Stanisława Piechoty i Kuślina  Mieczysława Skrzypczaka, prezesa KOLD Damiana Łęszczaka.